Revista „Pomicultura, Viticultura și Vinificația”

Revista ,,Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia” este o publicaţie specializată, ştiinţifico-practică, care inserează articole şi relatări despre cercetări în domeniile horticulturii, viticulturii, vinificației şi tehnologiilor alimentare şi rezultatele lor.

Fondatorul revistei este Instituţia Publică Institul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare din Republica Moldova.

Articolele publicate în revista ,,Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia” sunt selectate de către Consiliul Ştiinţific al IP IŞPHTA, obligatoriu sunt recenzate de un specialist în domeniul ştiinţific respectiv, decizia finală de publicare aparţine Colegiului de Redacţie.

Nu se percep careva taxe sau plăți pentru publicarea în revistă.

Fiecare articol posedă propriul cod CZU (Clasificarea Zecimală Universală), identificator DOI (Digital Object Identifier).

Fiecare autor poseda identificatorul unic ORCID (Open Researcher and Contributor ID).

Fiecare articol este însoţit de un rezumat/abstract în limba romana sau într-o limbă de circulaţie internaţională.

Cuvintele-cheie ale articolului sunt prezentate în limba romană şi într-o limbă de circulaţie internaţională.

Utilizatorii IBN au acces imediat şi liber.

Tiraj 100 exemplare.
Anul fondării: 2006

Email: pomicultura85@gmail.com
Telefon: (+373)22285421
DocumentLink
Regulamentul de Editare și DifuzareClick aici
Cerințe Tehnice Față de ArticoleClick aici
Declarația de EticăClick aici
Procedura de Prezentare și Recenzare a ArticolelorClick aici
Formular Raport de Recenzie Pentru ArticolClick aici
Colegiul de RedacțieClick aici
Confirmări RedacțieClick aici
Domenii de acreditareDomenii ştiinţifice
Ştiinţe inginereşti şi tehnologiiŞtiinţe agricole
Ştiinţe agricoleTehnică
Nr.Bază de date internaţionalăURLPerioada
1.
Electronic Journals Library of the Regensburg University
https://ezb.uni-regensburg.de/detail.phtml?lang=en&jour_id=4856762022-31.05.2034
2.Research Bible
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/1857-3142
2022-31.05.2034
3.AGRIS (fao.org)https://agris.fao.org2022-31.05.2034