INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE​

Laboratorul - Verificarea calității producției alcoolice

Direcţii de activitate

·Densitatea, D20/20
·Alcoolul etilic
·Aciditatea volatilă
·Aciditatea titrabilă
·Acidul sulfuros total şi liber
·Extractul total şi reducător
·Zahărul
·Zaharoza
·Zahărul reducător
·Ftalaţii
·pН
·Acidul citric
·Acidul tartric
·Acidul malic
·Acidul lactic
·Acidul ascorbic
·Acidul sorbic
·Acidul galic
·Activitatea antioxidantă  a vinurilor
·Metale alcalina (Poatasiu, Sodiu, Calciu)
·Metalele grele (Cadmiu, Plumb)
·Metale (Fier, Magneziu, Zinc)
·Alcoolii superiori (diferenţiat)
·Esterii compuşi(diferenţiat)
·Controlul fermentaţiei malo-lactice
·Glicerolul și 2,3 – butandiolul
·Metanolul
·Diglucozidul malvidolului
·Aldehidele  aromatice
·Caracteristicile cromatice ale vinurilor
·Coloranţii sintetici
·Unele tipuri de falsificări ale vinurilor şi alcoolilor
·Stabilitatea şi tipurile de tulbureli
·Indicii de calitate şi caracteristicile tehnologice   ale materialelor auxiliare  (  acidul sorbic, acidul metatartric, sorbatul de potasiu ş.a.)
·Rutina
·Quercetina
·Resveratrolul

Echipa laboratorului

Colaboratorii Laboratorului

Cercetator științific coordonator

Doctor în științe tehnice

Teza: “Elaborarea tehnologiei de demetalizare a vinurilor în baza utilizării sorbenţilor naturali modificaţi (Разработка
технологии демиталлизации вин на основе использования природных модифицированных сорбентов)”, la
specialitatea: 05.18.07 – Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice

Articole publicate

email:natalia-degteari@rambler.ru

https://orcid.org/0000-0002-3273-2535

https://www.facebook.com/natalia.degteari.9

Cercetator științific, doctorand

Specialitatea 05.18.07 – tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice

Bursa „Petru Ungureanu” a fost acordată în a 2009

Articole publicate

Profil IBN

https://www.facebook.com/elena.nezalzova

Realizări științifice

         Laboratorul a elaborat  metode de depistare a unor tipuri de falsificare a produselor vinicole aşa cum ar fi  prezenţa coloranţilor şi aromatizatorilor sintetici în vinurile de struguri, prezenta glicerolului sintetic ș.a.,  metoda de determinare a vîrstei distilatelor de vin, metode de determinare a unor substanţe nocive.

         Laboratorul a elaborat şi utilizează o metodă de apreciere a activităţii biologice a vinurilor roşii.

         Rezultatele încercărilor de laborator se eliberează sub formă de Raport de încercări cu concluzii sau recomandări.

Brevete și inovații

  1. Metodă de determinare a vârstei distilatului de vin.
    MD 311 (data depozitului 12.05.2010). Scorbanov E., Gaina B., Cambur E., Tampei O., Rînda P., Comanici V., Cornea V.

Colaborări

  • Institutul de Chimie al Ministerului Educației, Culturi și Cercetări (MECC)
  • SA Viorica Cosmetic
  • SA Romanești
  • SRL Barza Neagră
  • SA Mold Nord

Participări la expoziții și conferințe

Proiecte de cercetare:

PROPUNERI DE COLABORARE

Încercări fizico-chimice pentru determinarea calității vinurilor

Clasificarea şi identificarea distilaţilor de vin prin metodele analizei multiparametrice caracteristicelor lor spectrale

Contacte

Vizitați-ne

Republica Moldova,
mun.Chișinău, MD 2070
or. Codru, str. Vierul 59,

Direcția Viticultura, Vinificație,
Tehnolgii Alimentare

Direcția
Pomicultura

Close Menu